Hjem


Lidt om os


Himmerland afdelingen er en lokalafdeling under Dansk Handicap Forbund (DHF), som dækker Vesthimmerland, Rebild og Mariager Fjord kommuner.

Vi udgiver vores eget lokale medlemsblad 4 gange årligt, som bliver omdelt til Vores medlemmer.


Vores bestyrelse er repræsenteret i flere råd og nævn,

DERFOR BØR DU BLIVE MEDLEM:

Vi har repræsentanter i kommunernes handicapråd

Du vil 4 gange årligt modtage vort lokale medlemsblad samt Handicap-Nyt med relevante nyheder indenfor Handicapområdet.

Vi arrangerer forskellige arrangementer

Medlemmerne er velkomne til at benytte sig af bestyrelsens viden indenfor alle relevante områder.