Bestyrelse


Bestyrelsen for Himmerlands lokalafdeling 2021Fra venstre Nina Rask Hansen, John Hørup, Dorte Vejs, Tinna Johannsen, Majbrit Mortensen, Sven Jensen, fraværende Susanne Kallesø Jensen.

Navn:

Telefon nr.

E-mail

Formand:

Ninna Rask Hansen. Nørdalvej 8, Giver

9600 Aars

22 67 31 16

ninnalh@yahoo.dk

Næstformand:

Svend Jensen, Adelgade 67, 2. 14

9600 Aars

40 92 49 36


svendjensen9500@gmail.com

Kasserer:

                 Dorte Vejs,Tofteparken 90,                9600 Aars.

30 61 37 92

dortevejs@live.dk

Bestyrelsesmedlem:

Tinna Johannsen, Tofteparken 95,

9600 Aars


25 47 80 22

tppp@hotmail.dk

Bestyrelsesmedlem:

Susanne Kallesø Jensen, Engtoften 32,

9600 Aars

23 84 40 80

faster.sus@gmail.com

Suppleant:

Majbrit Mortensen, Engblommevej 11,

9640 Farsø

24 24 73 61

benjamin-majbrit @hotmail.com

Suppleant:

John Hørup, Oustrupvej 2 C. 1. tv.

9600 Aars

22 18 65 26

johnhorup@gmail.com